«Alt maktar eg i Han som gjer meg sterk». Dette er det som står i Filipparane 4, 13, eit populært bibelvers blant unge kristne. Å ta tatovering er framleis omdiskutert i fleire kristne miljø, men det vert meir og meir vanleg. Her har Helene, i likskap med fleire andre, tatovert ein kross på armen og inkludert bibelverset i tatoveringa som ei påminning til seg sjølv.
«Alt maktar eg i Han som gjer meg sterk». Dette er det som står i Filipparane 4, 13, eit populært bibelvers blant unge kristne. Å ta tatovering er framleis omdiskutert i fleire kristne miljø, men det vert meir og meir vanleg. Her har Helene, i likskap med fleire andre, tatovert ein kross på armen og inkludert bibelverset i tatoveringa som ei påminning til seg sjølv.
Kross på halsen. Ein vanleg måte å syne at ein er kristen på er å ha kross rundt halsen, slik David har her. Det er ikkje alltid like lett å seie at ein er kristen, men med smykket vert det lettare å vise det.
Kross på halsen. Ein vanleg måte å syne at ein er kristen på er å ha kross rundt halsen, slik David har her. Det er ikkje alltid like lett å seie at ein er kristen, men med smykket vert det lettare å vise det.
Elias i senga. Elias, bror min, slappar av i senga si på internatrommet. Saman med unge kristne frå heile landet går han på bibelskolen Fjellhaug. Veggane på rommet er dekorert med både konsertplakatar av The Clash, bibelvers og bilete av vener. Biletet er teke i slutten av 2021 og var starten på denne serien.
Elias i senga. Elias, bror min, slappar av i senga si på internatrommet. Saman med unge kristne frå heile landet går han på bibelskolen Fjellhaug. Veggane på rommet er dekorert med både konsertplakatar av The Clash, bibelvers og bilete av vener. Biletet er teke i slutten av 2021 og var starten på denne serien.
Tilbake på internatskulen. Idun tilbake i klasserommet på Kongshaug Musikkgymnas, den kristne internatskulen ho gjekk på då ho vart kristen.
Tilbake på internatskulen. Idun tilbake i klasserommet på Kongshaug Musikkgymnas, den kristne internatskulen ho gjekk på då ho vart kristen.
Kva skjer der ute? Ein gjeng med Kruss, kristen russ, på Framnes Kristne Vidaregåande skule vert distrahert av medelevar som leikar utanfor auditoriet. På fleire av dei kristne internatskulane er det meir vanleg å vere Kruss enn vanleg russ. "Jeg drikker bare brus, for Jesus er min rus", er eit kjend sitat som fleire har på dressen.
Kva skjer der ute? Ein gjeng med Kruss, kristen russ, på Framnes Kristne Vidaregåande skule vert distrahert av medelevar som leikar utanfor auditoriet. På fleire av dei kristne internatskulane er det meir vanleg å vere Kruss enn vanleg russ. "Jeg drikker bare brus, for Jesus er min rus", er eit kjend sitat som fleire har på dressen.
«Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til.» Ungdom i full ekstase på konsert med kristenkjendisen Lisa Børud på eit lovsongsarrangement i Øygarden kommune. Her dansar og syng dei med til «Tøff nok» med full innleving.
«Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til.» Ungdom i full ekstase på konsert med kristenkjendisen Lisa Børud på eit lovsongsarrangement i Øygarden kommune. Her dansar og syng dei med til «Tøff nok» med full innleving.
Ut til verden, inn til Kristus. Anne sit i møtesalen på leirstaden Havglimt sommaren 2022. Ho har brukt det siste halve året på disippeltreningskule og er no klar til å bruke hausten til å vere leiar på ein annan disippeltreningsskule for å utruste andre til å fortelje om Jesus.
Ut til verden, inn til Kristus. Anne sit i møtesalen på leirstaden Havglimt sommaren 2022. Ho har brukt det siste halve året på disippeltreningskule og er no klar til å bruke hausten til å vere leiar på ein annan disippeltreningsskule for å utruste andre til å fortelje om Jesus.
Herren velsigne deg. Teologistudent Erlend lyser velsigninga over menigheten i Fjell kyrkje. Her jobba han som ferievikar sommaren 2022. Han har tatt valet om å studere teologi, men er usikker på om han skal bli prest. Det er han ikkje åleine om, det er færre og færre som vel dette yrket.
Herren velsigne deg. Teologistudent Erlend lyser velsigninga over menigheten i Fjell kyrkje. Her jobba han som ferievikar sommaren 2022. Han har tatt valet om å studere teologi, men er usikker på om han skal bli prest. Det er han ikkje åleine om, det er færre og færre som vel dette yrket.
Min båt er så liten
"Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når Han styrer båten, så går det så bra, på veien til himmelens land." Denne kristne barnesongen har eg sunge og høyrt uttallige gongar i bandommen, både ved sengekanten, i bilen og i kyrkja. Fram til for nokre år sidan var nesten alt eg gjorde, innanfor det ein kan kalle ei kristenboble. Eg har vakse opp i ein kristen familie, eg hadde for det meste kristne vener, deltok på kristne aktivitetar, jobba i kyrkja, gjekk på bibelskule og hadde heile livet mitt her. Her er det eigne trendar og eit eige språk som eg snakkar flytande. Då eg byrja å studere, skjønte eg at det var enno mindre vanleg å vere ung og religiøs enn eg trudde. Eg var fascinert og stilte meg sjølv spørsmålet som også mange andre stilte meg: Kva er det eg eigentleg trur på? I møtet med eit sekulært samfunn vert eg utfordra ved å møte den nye og moderne måten å leve og tenkje på, samtidig som eg har vakse opp med å tru på ein fleire tusen år gamal religion med andre verdiar og levemåtar. Dette kjenner dei fleste unge kristne seg igjen i. «Min båt er liten» er eit prosjekt som utforskar det å vere ung og kristen i Noreg i dag. Serien utforskar også min eigen identitet som kristen og min oppvekst i kristenbobla.

You may also like

Back to Top