Unge Lovlause
I skuggen av Akropolis har studentar sett finanskrisa rive sund framtida deira og tilliten deira til staten. Nokre av dei har teke til gatene med slagord og steinar. Andre har søkt tilflukt i kollektiv og fellesskap.
Fotoreportasje for Universitas.

You may also like

Back to Top