Før ho sovnar
Å kome frå bygda er både trygt og utrygt, det kjennast som at alle veit alt om deg heile tida. Eg har vore mykje oppgitt over ”bygdedyret”, men eg er også takksam for å ha vakse opp i den kulturen eg har vakse opp i. ”Før ho sovnar” er ein fotodokumentarisk serie som utforskar sentralisering, kulturen på bygda og kjensla av å sjå kulturen ein kjem frå forsvinne gradvis. 

You may also like

Back to Top